Grip op ongrijpbaar verzuim

Wat speelt er rond ongrijpbaar verzuim?
Training voor leidinggevenden, HRM-ers, P&O-ers

Bij veel ongrijpbaar verzuim spelen onderdrukte verlieservaringen een rol. Verlies is niet alleen gerelateerd aan een overlijden, maar doet zich ook voor op alle andere levensgebieden zoals bij verlies van werk, relaties, gezondheid en zekerheid.
Ook bij ingrijpende veranderingen en trauma’s is er sprake van verlies. Dergelijke situaties worden vaak niet als zodanig erkend of ervaren. Daardoor ontstaat wat wij noemen verborgen verlies.

Verdrongen emoties en stress kunnen -soms pas jaren later- leiden tot ziekten, lichamelijke en psychosomatische klachten, burnout, depressieve gevoelens of eenzaamheid.

In de maatwerktraining komt ook aan de orde op welke signalen een werkgever kan letten bij verzuim

 • Lichamelijk
  slecht slapen, slechte concentratie, verminderde weerstand
 • Psychisch/mentaal
  heftiger en emotioneel reageren of juist in zichzelf gekeerd zijn
 • Sociaal
  snel geïrriteerd raken, ruzie maken, isoleren, cynisme en verbittering
 • Gedrag
  teveel roken en drinken, toenemend gebruik van drugs en medicijnen
 • Werkgerelateerd
  desinteresse, verminderde productie, minder motivatie, conflicten

Mogelijk resulterend in:
regelmatig kortdurend verzuim, arbeidsconflicten of langdurig verzuim met ongrijpbare klachten als overspannenheid, depressiviteit en burnout.
Bij meerdere signalen is het noodzakelijk actief in te grijpen.
Onze aanpak richt zich op verlies als achterliggende oorzaak van burnout, trauma’s, psychosomatische klachten en ongrijpbaar ziekteverzuim.

 Klik hier om naar bij de actuele agenda te gaan