Opleiding Verlieskunde voorziet in behoefte

Opleiding_VerlieskundeIn januari 2018 start alweer een nieuwe lichting van het jaarprogramma Verlieskunde Verborgen Verlies.

Uit cijfers blijkt dat veel mensen angst voelen als het om emotionele gebeurtenissen gaat, als woorden tekort lijken te schieten. En dat hoeft niet. Wie geleerd heeft juist verborgen verlies te signaleren en hanteren, zal zich zekerder voelen en het contact vol vertrouwen aangaan om zo het emotionele proces beter te ondersteunen. Vaak is het lastig het onderscheid te maken tussen meeleven en de valkuil van medelijden. Hoe balanceer je op de smalle lijn tussen nabijheid en distantie, tussen werk en privé?

Iedere professional kan leren moeilijke gesprekken aan te gaan, gesprekken op de grens te voeren en zo medewerkers, klanten en collega’s verder te helpen als het moeilijk en zwaar is.

Wat levert de opleiding Verlieskunde Verborgen Verlies op?

Je doet kennis op van de impact van verborgen, niet-erkend verlies op iemands leven en gedrag. Die impact is vaak zoveel groter dan op het eerste gezicht lijkt. Verlies kan zich voordoen op alle levensgebieden en raakt ook vaak meerdere delen van je bestaan.

Je leert ook herkennen en erkennen dat mensen op vele verschillende manieren omgaan met veranderingen en verlies. Dit worden copingsstrategieën genoemd. Om hier zicht op te krijgen ga je je eigen overlevingstactieken onderzoeken: hoe heb jij geleerd om te gaan met veranderingen en welke boodschappen zijn er ingeprent? Hoe hebben deze je geholpen toen je klein was en waar zijn de stagnaties ontstaan?

En uiteindelijk bouw je ervaring op in het signaleren en het effectief bespreekbaar maken van stagnerende rouw waarbij je een arsenaal aan vaardigheden, gesprekstechnieken en werkvormen in het coachen ontwikkelt. Mooi is het dat je ook begeleidingservaring naar nieuwe besluiten en oplossende strategieën aan je gereedschapskoffer toevoegt. Al deze ontwikkelingen geven je ook inzicht in zingevings- en loopbaanvragen die aan verandering gerelateerd zijn.

Begeleider Kees vertelt nadat we een lezing over Verborgen Verlies hebben gehouden: “Nooit geweten en nooit begrepen dat er achter een burnout een verlieservaring kan schuilen. Sinds ik dit weet, geef ik heel andere begeleidingsadviezen.”

Personeelsmanager Eric (38) zegt: “In mijn werk ben ik eindelijk het gesprek aangegaan met een medewerker die langdurig verzuimt met vage psychische klachten. Eindelijk wil hij de oorzaak onderzoeken bij een verliesbegeleider: een waardevol succes.”

0 Responses to “Opleiding Verlieskunde voorziet in behoefte”


  • No Comments

Leave a Reply